Ришар Гарние2018-07-08T15:58:14+00:00
Richard Garnier, Fondateur, hypnothérapeute.

Ришар Гарние
Основател, хипнотерапевт

Хипнотерапевт и магнитотерапевт

Многобройните пътешествия и срещи са превърнали Ришар Гарние в човек извън рамките, основател на мултикултурни методи за естествени грижи за здравето. Проучванията на Ришар Гарние върху магнитотерапията са едно непрекъснато изследване на човека, едно постоянно единоборство със страданието, раните, лошия живот, психическите отклонения…

Дипломи и професионално развитие

Advanced Hypnotherapist, диплома от National Guild of Hypnotists, The Merrimarck, New Hampshire, 2007
Maître praticien en Programmation Neuro-linguistique, диплома от l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne – IFHE 2006
Практикуващ лекар по Hypnose Ericksonienne и по Hypnose Humaniste, 2006
Hypnothérapeute, диплома от l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne – IFHE – Maître
Instructeur Chigong, титла дадена от Master Shi Yue (Ph.D), 1996
Членува в Chinese National Chi Kung Institute от 1992

Ришар Гарние е автор на „Вашето здраве със затворени очи“.
(Albin Michel 2018). В този труд той излага своя метод, готов за прилагане, лесен и ефикасен, за използването на хипнозата в услуга на нашето здраве.

Дипломи