Жозет дал’Ава-Сантучи2018-09-27T21:40:09+00:00
Д-р Жозет дал’Ава-Сантучи

Д-р Жозет дал’Ава-Сантучи
Професор емеритус
в Университета Париж V

Професор емеритус в Университета Париж V

Професор Жозет дал’Ава-Сантучи е бивш преподавател по медицинска физиология, изследовател от международна величина на кардиореспираторните заболявания и ръководител на отдела за фукнционални мултидисциплинарни проучвания на Опито дьо Пари [ Hôpitaux de Paris ]. Нейната кариера се характеризира с мултидисциплинарност. И докато дисциплините се диференцират все повече, отговорностите са отвели професор дал’Ава-Сантучи към глобален подход към заболяванията и човешкото здраве. Тази нейна постоянна загриженост черпи сили от дългото председателство на Френската асоциация на жените лекари, а също така и от постоянната отговорност за професионалното оформяне на лекарите в Асистанс пюблик – Опито дьо Пари [ Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ]. Тя е автор на много публикации и предавания за широка аудитория, в които представя ползите за здравето от познаването на самия себе си и на скритите ресурси във всеки от нас.